Skip links

Isı Pompası Nedir? Nasıl Çalışır?

Isı Pompası Nedir? Nasıl Çalışır?

Isı pompası, Isı enerjisini mekanik enerji kullanarak bir ortamdan diğer bir ortama iletmeye yarayan cihazlardır.

Isı pompaları, ısıyı herhangi bir kimyasal reaksiyon olmadan sadece var olan ısıyı transfer ederek elde etmektedir. Bu da ısı pompalarının gelecekte en etkili iklimlendirme teknolojisi ürünleri arasında gösterilmesini sağlamaktadır.

Transfer ettikleri enerjiyi hava dışında su ve topraktan da sağlayabilen ısı pompaları, tam bir çevre dostu sistemlerdir. Bu sistemin zehirli gaz salınımı bulunmamaktadır.

Soğutma, ısıtma ve sıcak su kullanım işlemlerini tek sistemde toplayan ısı pompaları 4 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar kondanser, genleşme vanası (kısılma vanası), evaparatör ve kompresördür.

Kondenser

Yoğuşturucu olarak da bilinen kondanser, sıcak olarak aldığı akışkan sıvıyı yoğunlaştırarak soğutma işlemi gerçekleştirmekte ve eksi derecelerdeki sıcaklığa ulaşılmasını sağlamaktadır.

Genleşme Vanası (Kısılma Vanası)

Basınç düşürme cihazı olan genleşme vanası, soğutucu akışkanın kompresör tarafından artırılan basıncını düşürme işlemini gerçekleştirmektedir.

Evaparatör

Genleşme vanası ve kompresör arasında bulunan evaparatör, genleşme vanasından çıkan soğutucu akışkanın kompresöre tamamen gaz fazında girmesini sağlamaktadır.

Komprasör

Isı pompasının önemli bir parçası olan komrasör; düşük sıcaklıkta ve düşük basınçta gelen gaz halindeki soğutucu akışkanın yüksek sıcaklığa ve yüksek basınca ulaşmasını sağlamaktadır.

Isı Pompası Nasıl Çalışır?

Isı pompasının çalışma sisteminde kullanılan enerjinin 4’te 3’ü doğada (toprak, hava, su) depolanan güneş enerjisinden, 4’te 1’lik bölümü ise elektrik enerjisinden karşılanmaktadır.

Isı pompası ısıtma işlemini gerçekleştirdiği esnada enerji kaynağına soğutma işlemi uygulamakta, soğutma işlemini gerçekleştirdiği esnada ise enerji kaynağına ısıtma işlemi uygulamaktadır. Gerçekleştirilen bu işleme hal değişimi ile enerji taşıma işlemi denmektedir. Bu işlem esnasında ısı pompası bir miktar elektrik enerjisi harcamaktadır. Tüm ısı pompaları bu prensip ile çalışmaktadır.

İklim şartlarından çok fazla etkilenmeyen ısı pompaları tüm mevsimsel koşullarda pek fazla verim kaybı yaşamadan kullanılabilmektedir.

Isı pompalarında ısıtma verimi öğrenebilmek için COP (Isıtma performans katsayısı) kullanılmaktadır. Isıtma performans katsayısı sistemi klimaların ısıtma verimini öğrenmek için de kullanılmaktadır.

Sohbeti Başlat
Yardıma ihtiyacınız mı var ?