Skip links

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Nedir?

Toprak kaynaklı ısı pompaları, torağı ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası çeşitlerinden bir tanesidir.

Bu sistem, belirli bir derinlikteki toprak sıcaklığının yıl içerisinde sabit kalması gerçeğine dayanmaktadır. Toprak kaynaklı ısı pompası sistemi ile tek bir konutu bile ekonomik ve ekolojik olarak ısıtma imkanı bulunmaktadır. Bu sistem; yazın soğutma, kışın ise gerekli seviyelerde ısıtma sağlamak amacıyla dizayn edilmektedir.

Su ve hava kaynaklı ısı pompalarına oranla daha yüksek verim elde edilebilen toprak kaynaklı ısı pompalarının kurulum maliyetleri ise su ve hava kaynaklı ısı pompalarının kurulum maliyetlerine oranla çok daha yüksektir.

Karbon emisyonu düşük olan bu sistem üst düzey yakıt tasarrufu sağlamaktadır ve yakıt takviyesi gerektirmemektedir. Konutların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının yanında kullanılan sıcak su ihtiyacı da bu sistem sayesinde karşılanabilmektedir.

Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Nasıl Çalışır?

Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde; boru düzenleri, ısı pompası ve ısı dağıtım tesisi olmak üzere üç ana kısım bulunmaktadır.

Bahçeye gömülecek olan boru düzeni yani diğer adıyla ısı değiştiricileri; taşıyıcı akışkan ile jeokütlenin temasını sağlamakta ve ısı alışverişine olanak sağlamaktadır. Isı pompaları ise jeokütleden elde edilen ısıyı binaya aktarmaktadır. Isı dağıtım tesisi de bina içindeki mahalleri ısıtmak veya soğutmak için gerekli olan ısıdan yararlanmaktadır.

Toprak Kaynaklı Isı Pompalarının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Toprak kaynaklı ısı pompasının kullanılabilmesi için öncelikle bölgenin toprak özelliklerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Toprak özellikleri sistem için uygun olduğu taktirde yer altına gömülecek olan boruların uzunluğuyla birlikte yatay mı veya dikey mi olacağına karar verilmelidir. Sistemde kullanılacak olan boruların korozyona dayanıklı olması gerekmektedir. Sistemde borular sürekli olarak su ile temas halinde olduklarından dolayı plastik olmalıdır. Boru sisteminin içerisinde dolaşan suyun donma riskini ortadan kaldırmak için ise antifrizli su karışımı kullanılmalıdır.

Sohbeti Başlat
Yardıma ihtiyacınız mı var ?